Климатолечение при атопичен дерматит

Всеки, който се е сблъсквал с проблема атопичен дерматит, е чувал за фототерапия и лечение на атопичната екзема на море или в планина.

Произход на климатолечението

За влиянието на слънцето, въздуха и водата върху здравето е говорил още Хипократ. Но систематичната климатотерапия започва да се развива в средата на осемнадесети век в Англия.

Първата болница на море е построена през 1796 в Маргейт, Англия. След това се построяват такива болници в повечето европейски държави.

Климатолечението при атопичните заболявания

През двадесети век с все по-честото поставяне на диагнозите атопичен дерматит, алергия, астма започва проучване как се отразява морският и високопланинският (над 1500 метра надморска височина) климат върху тези заболявания.

Направено е проучване върху 255 публикации по темата за лечението на екзема/атопичен дерматит при смяна на климатичните условия. След прилагането на критерии за повторение остават 200 публикации. В тези публикации са обхванати над 40 000 пациенти. Непосредствено след приложеното климатолечение подобрение имат 96% от пациентите. След 12 месеца 64% от пациентите все още са по-добре, отколкото преди лечението. Използването на кортикостероиди е намалено или спряно при 82% от пациентите по време на лечението и при 72% през следващите 12 месеца.

Според авторите на проучването са възможни грешки. В повечето статии пациентите не са разделени на възрастови групи, не е подробно описано лечението по време на престоя и липсват конкретни критерии при проследяването на заболяването у пациентите. Тези фактори водят до заключението, че доказателствата за ефективността на климатотерапията са ограничени.

Българска школа в климатотерепията на атопичен дерматит

Приоритет на българската школа е високопланинското климатолечение с надморска височина над 1500 м, където болните подобряват своето състояние и достигат до дълги ремисии. Подобряването на статуса на пациентите и постигането на дългогодишни ремисии се дължи на хипосенсибилизиращото действие на климатолечебните фактори – извеждане на болните от заобикалящата ги среда, стимулиране дейността на надбъбречните жлези и повишаване нивото на плазмения кортизол, повишаване фагоцитарната и пероксидазната активност на левкоцитите.

Цитатът е изваден от тук.

Не съм лекар. Статията е с информативен характер. Преди да предприемете действия свързани със здравето ви се обърнете към квалифицирано лице.

Източници:

  1. тук
  2. тук
  3. тук
  4. тук
  5. Climatotherapy in Atopic Eczema, Voks, E.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *